test มวยไทย เรดิโอ Muaythai Radio แหล่งรวมข้อมูลมวยไทยที่ แม่นและตรงที่สุดในประเทศไทย www.muaythairadio.com - สมัครสมาชิก
 
     หน้าแรก  |     ประวัติมวยไทย  |     กติกามวยไทย  |     พรบ.มวยไทย  |     โปรแกรม  |     สนามมวย  |     ติดต่อลงโฆษณา
 

          
ฟังการวิเคราะห์วิจารณ์มวย โดย อ.สวนยาง ได้ที่นี่
 
 
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ :  หน้าแรก / สมัครสมาชิก
เลือกประเภทสำหรับลงทะเบียน
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ระบุหมายเลขบัตรให้ถูกต้องเพื่อความสะดวกในการรับของรางวัล
ชื่อคุณ
นามสกุล
วันเกิด. (วัน/เดือน/ปี)
ที่อยู่ของคุณ
รหัสไปรษณีย์ *
จังหวัด
ประเทศ
   
อีเมล์ของคุณ (จำเป็น).  *
ใส่อีเมล์ของคุณอีกครั้ง  *
รหัสผ่าน  *
ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง  *
User Name Login
สามารถใช้ภาษไทยได้
  *
โทรศัพท์ (ถ้ามี) *  *


รหัสความปลอดภัย
ใส่รหัสความปลอดภัย
Securecode

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ Muaythairadio.com

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ Muaythairadio.com

1.การสมัครสมาชิกจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2.ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน หากทีมงาน ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์
  ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้


3.ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก
   ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4.สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงและรูปภาพที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
   หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

5.สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย หากท่านละเมิด ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

6.ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงานจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า
   หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากทางทีมงานจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7.ชื่อ Login และ รหัสผ่าน ที่ท่านได้สมัครไว้ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทางเราไม่รับผิดชอบใดๆ
   ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากตัวท่านเอง

8.สมาชิกมีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านให้ถูกต้องอยู่เสมอ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านเองภายหลังจากการสมัคร

9.ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบรายชื่อสมาชิกที่ทำผิดกฏต่างๆ ที่เรากำหนดไว้ หรือ สร้างความเดือนร้อนให้กับทางเว็บไซต์เรา
   หรือ กับสมาชิกอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

11.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า


ยอมรับข้อตกลง.  Print Disclaimer


 
     หน้าแรก  |     ประวัติมวยไทย  |     กติกามวยไทย  |     พรบ.มวยไทย  |     โปรแกรม  |     สนามมวย  |     ติดต่อลงโฆษณา